+31 522 24 44 95

Hybrid Battery Storage

Hybrid Energy Storage, duurzame energie opslaan 

De energiemarkt is aan het evolueren. Ook in Nederland merken wij dit. Het duurzaam opslaan van energie is daarom een belangrijk onderwerp. Voor een lange tijd was het gebruiken van een noodstroomvoorziening om uw reguliere stroomtoevoer te ondersteunen de beste oplossing. Inmiddels wordt over hoe wij met energie omgaan heel anders gedacht. Hoe wij energie opwekken, verzamelen en opslaan heeft een wending gekregen. Het concept van energiebeheer werd de afgelopen jaren geoptimaliseerd. Een Hybrid Battery Storage System is dé oplossing voor de energietransitie die de toekomst heeft. Het is een échte energie-hub die energie duurzaam kan opslaan.

Duurzame energie
Hybrid Battery Storage system

Hoe slaat een Hybrid Battery Storage System energie duurzaam op?

De Hybrid Battery Storage (ook wel HBS genoemd) is de kern van de optimalisatie waar de wereld van energietransitie de afgelopen jaren op heeft gewacht. Een HBS is in staat om energie uit meerdere bronnen te accepteren en Bi-directioneel over te dragen aan eigen verbruikers. Daarnaast is deze manier van energie opslaan in staat om ook energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. ‘Overtollige’ en/of goedkope energie kan zo worden opgeslagen en weer vrijgegeven worden op het gewenste moment. Deze duurzame manier van energie opslaan heeft zowel voordelen voor on-grid situaties als off-grid situaties. Door gebruik te maken van een Hybrid Battery Storage en zelf energie op te slaan, zal het efficiënt inzetten van een smart grid geen droom meer zijn. Het wordt de werkelijkheid. 

Een smart grid, wat is dat?

Er wordt al sinds jaar en dag gesproken over de smart grid. Een smart grid leek op papier altijd een heel sterk concept. Maar het concept was nog niet écht van de grond gekomen. Dankzij de HBS is het wél mogelijk om een smart grid effectief in te zetten. Een smart grid is een elektriciteitssysteem dat veel oplossingen rondom de energietransitie kan bieden. Het conventionele elektriciteitsnet, dat nauwelijks opslagmogelijkheden kent, wordt gestuurd door vraag en verwachte vraag. Daarnaast hebben we wind en zonne-energie die wordt opgewekt. Deze duurzaam opgewekte energie is niet te sturen en komt met pieken en dalen. Het zorgt voor grote energie overschotten en grote energie tekorten. We moeten dit leren anticiperen en manieren vinden om hier handig op in te spelen. Een smart grid zorgt dat apparatuur wordt ‘aangezet’ zodra er overschotten zijn en wordt ‘uitgezet’ wanneer er tekorten dreigen. De ’overschot’ energie kan dankzij een HBS duurzaam opgeslagen worden. Vervolgens kan de opgeslagen energie aangeboden worden op het moment dat dit nodig is.

Smart grid met Hybrid Battery Storage
Hybrid Battery Storage bij Dynamic No-Break

De voordelen van duurzame energie opslag

Duurzame energie heeft de toekomst, dat moge inmiddels duidelijk zijn. Het is vanzelfsprekend dat de HBS hier een grote rol in gaat spelen. De voordelen van een Hybrid Battery Storage system zijn allen noemenswaardig. Het inzetten van een HBS kan:

 • er voor zorgen dat bedrijfskosten verminderd worden.
 • nauwkeurig en slim gebruikt worden om energie te verdelen.
 • gecombineerd worden met een veilige en betrouwbare stroomvoorziening van de elektrische apparatuur.
 • solar energie met een (standby) noodstroomaggregaat combineren zonder dat deze twee elkaar beïnvloeden.
 • gecombineerd worden met verschillende soorten energieaccumulatoren zoals: Lood, Lithium Ion, Nikkel, Metaal, Hydride en zelfs 2e hands elektrisch voertuig accu’s.
 • de CO2 reductie van uw bedrijf positief beïnvloeden.
 • zowel als on-grid en als off-grid energiebron gebruikt worden.
 • een conventioneel generatorsysteem ondersteunen.
 • ook ter vervanging van een conventioneel generatorsysteem dienen.
 • blindvermogen en harmonische vervuiling compenseren.
 • als onderdeel van een lokaal energie collectief dienen.
 • ook in gebieden met een zwak net of locaties met een (te) lichte netaansluiting ingezet worden.
 • belastingpieken verminderen of elimineren door batterijvermogen te gebruiken. De batterij wordt weer opladen tijdens een periode van lage belasting.

Tot slot is het belangrijk om te benoemen dat de verwachte ROI van een Hybrid Battery Storage Systeem tussen de 2 en de 10 jaar is. Het zelf kunnen opslaan en opnemen van energie is heel waardevol en deze investering is het sowieso waard. Hoe lang het duurt voordat de ROI rond is, is afhankelijk van de manier waarop deze vorm van renewable energy storage ingezet wordt.

Hoe kunnen onze Hybrid Battery Storage Systemen ingezet worden?

Het inzetten van een HBS kan op verschillende manieren. Als onderdeel van een noodstroomvoorziening bijvoorbeeld. Of in gebieden waar het elektriciteitsnet niet (voldoende) beschikbaar is. Energie dat opgeslagen is geworden kan dan ingezet worden. Ook in gebieden waar het elektriciteitsnet beschikbaar is, maar het terug leveren van energie geen mogelijkheid is, kan de HBS ingezet worden. Belanghebbende sectoren zijn:

 • Overheidskantoren en overheidsgebouwen
 • Ziekenhuizen, verzorgingscentra en andere onderdelen van de zorg
 • Datacenters, serverruimtes en kantoren
 • In winkelcentra en winkelpanden
 • In vrijwel alle overige industrieën

Omdat dankzij verduurzaming er een steeds grotere vraag ontstaat naar duurzame energie opslagmogelijkheden, zullen Hybrid Battery Storage Systemen steeds vaker ingezet worden. Hoewel deze duurzamere oplossing steeds meer de standaard zal worden op het gebied van noodstroomvoorzieningen zijn er ook veel mogelijkheden op het gebied van de energiehandel.

Hybrid Battery Storage voor ziekenhuis
Duurzame energie opslag

Hybrid Battery Storage en de energiehandel

Het opwekken en opslaan van duurzame energie wordt steeds vanzelfsprekender. Een HBS zal ook binnen de wereld van energiehandel een grote rol gaan spelen. Er is veel meer ruimte voor het zelf opwekken van energie, het zelf opslaan van duurzame energie en het zelf vrijgeven van energie. Zo kan energie opgeslagen worden tegen de goedkoopste tarieven en weer vrijgegeven worden tijdens hoogtarief periodes. Daarnaast kan een HBS als aanvulling op energie van andere bronnen dienen om aan hoge capaciteitsbehoeften te voldoen. De HBS kan op meerdere markten worden ingezet en gecombineerd. Denk aan Balanceringsreserves (FCR en aFRR), Optimalisatie (day-Ahead, intraday en onbalans), Load Shifting en Congestie.

Een Hybrid Energy Storage System en de UPS

De HBS systemen maken het combineren van ‘oude’ energietransitie systemen met nieuwe energietransitie systemen mogelijk. Deze duurzame energieopslag mogelijkheden zijn onderdeel van de eerste systemen die het goed gebruiken van een smart grid mogelijk maken. Deze Hybride Energy Storage Systems zijn de eerste multi-functionele, bi-directionele en ontzettend flexibele systemen die UPS systemen en modernere Energy Storage Systems combineren. De HBS kan op commando gebruikt worden of geprogrammeerd worden om de batterij op bepaalde tijden op te laden met een specifieke bron.

Hybrid Battery Storage System detail
Leverancier Hybrid Battery Storage Systems

Wat kan Dynamic No-Break voor u betekenen?

Dynamic No-Break is de eerste Nederlandse leverancier van deze Hybrid Energy Storage Systems. Wij zijn enthousiast over deze systemen en zien de vele mogelijkheden die deze systemen met zich meenemen. Bij Dynamic No-Break zorgen wij ervoor dat uw bedrijf 24/7 en 365 dagen per jaar stroom heeft. Bent u nieuwsgierig naar hoe uw bedrijf kan profiteren van een Hybrid Battery Storage System? Neem dan eenvoudig Contact met ons op.